Procedura: PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, KOREKTA

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Finansowy
Komórka
Opis sprawy
Podatek leśny od osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
wypełniony druk dotyczący deklaracji na podatek leśny , druk deklaracji dostępny w Urzędzie Gminy Poraj
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 - biuro podawcze
Termin i sposób załatwienia
1. Deklaracja na podatek leśny na dany rok podatkowy osoby prawne składają bez wezwania do 15 stycznia roku podatkowego.
2. Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (zmniejszanie lub zwiększanie powierzchni lasów, zajęcie gruntów leśnych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż leśna lub jej zaprzestania działalności).
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
4. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
5. Podatek leśny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Opłaty
nie pobiera się
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.),
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),
- komunikat Prezesa GUS z 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P. Nr 2012.788),
-uchwała nr 89/XV/2011 Rady Gminy Poraj z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Tryb odwoławczy
odwołanie od decyzji określającej (lub zmieniającej) wysokość zobowiązania w podatku leśnym wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Poraj wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku leśnym.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij