Procedura: WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Dowody Osobiste
Komórka
Opis sprawy
Wymiana dowodu osobistego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk określony w ustawie),
- odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa, 2 fotografie
(lewy profil, z widocznym lewym uchem , czarno-białe lub kolorowe o wymiarach 35x 45 mm).
Miejsce składania pism
Grażyna Nowicka pok. 102 ( parter ) (0-34) 3145-251 w. 34
Termin i sposób załatwienia
termin: miesiąc
sposób załatwienia: wydanie dowodu osobistego.
Opłaty
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 10.04. 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001r. nr 87, poz 960 z późn.zm.),
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.02.2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania , wymiany, zwrotu lub utraty(Dz. U. z 2009r Nr 47 poz. 384)
-rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.2000r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (dz. U. z 2000r. nr 105 poz.1110 oraz 2004r. nr 209, poz. 2129)
-ustawa z dnia 07.09.2007r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 01.01.2001 ( dz. U. z 2007 r. nr 191, poz. 1363)
Tryb odwoławczy
nie dotyczy
Inne informacje
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w urzędzie właściwym ze względu na pobyt stały wnioskodawcy. Organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy może pośredniczyć w przekazaniu wniosku do właściwego organu gminy, jeżeli złożenie wniosku we właściwym organie nie jest możliwe.
2. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa. Osoba, która posiada dokument urodzenia lub małżeństwa w tyt. USC nie składa odpisów z tych dokumentów do wniosku o dowód osobisty. Nowy dowód odbiera się osobiście.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij