Procedura: WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Ewidencja Ludności
Komórka
Opis sprawy
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Kogo dotyczy
Osoby
Wymagane dokumenty
- Podanie (z własnoręcznym podpisem)
Załączniki:
- umowa najmu (decyzja przydziału lokalu);
- względnie dokument własności lub współwłasności (wyciąg z księgi wieczystej);
- względnie potwierdzenie prawa zarządu lub administrowania lokalem (domem);
- dokumenty uzasadniające wniosek (np. wyrok sądu orzekający eksmisję i protokół z egzekucji komorniczej, ewentualnie inne dowody dotyczące opuszczenia lokalu przez podlegającego wymeldowaniu).
Miejsce składania pism
Ewidencja Ludności, pok. 113. Telefon: 34 366-85-82 Osoba odpowiedzialne: Ilona Hadzińska
Termin i sposób załatwienia
w ciągu 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane - w ciągu 60 dni
Załatwienie sprawy:
Wydanie decyzji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika;
- za pośrednictwem poczty.
Opłaty
Opłata za wydanie decyzji - 10,00 zł. Na konto Urzędu Gminy: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 52 1930 1321 2004 0001 3000 0009 - termin płatności - z chwilą złożenia wniosku.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1999, z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj.
Uwagi: Stawiennictwo na wezwanie organu obowiązkowe. Zmiany terminu stawiennictwa należy uzgodnić telefonicznie. Postępowanie ulega przedłużeniu jeśli miejsce pobytu strony jest nieznane. Organ gminy ma obowiązek wówczas wystąpić do sądu o ustanowienie dla takiej osoby kuratora, z udziałem którego toczy się dalsze postępowanie.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij