Procedura: PODATEK ROLNY, LEŚNY, OD NIERUCHOMOŚCI I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ LUB ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Finansowy
Komórka
Opis sprawy
Podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych - umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek od zaległości podatkowej
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek od zaległości podatkowej
-oświadczenie o stanie majątkowym rolnika lub oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy
- informacja o uzyskanej pomocy publicznej w przypadku przedsiębiorców
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 - biuro podawcze
Termin i sposób załatwienia
1. Złożenie stosownego wniosku wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym.
2. Przedsiębiorcy składają informację o uzyskanej pomocy publicznej.
3. O umorzeniu lub odmowie umorzenia rozstrzyga Wójta Gminy Poraj w drodze decyzji.
4. Odbiór decyzji o umorzeniu lub odmowie umorzenia może nastąpić w jeden z dwóch form,w zależności od woli wnioskodawcy: osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.
Opłaty
nie pobiera się
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 29.08.1997 r.Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.),
- ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tj. D2.U. Nr 59. Poz 404 z 2007 r. )
Tryb odwoławczy
odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij