Procedura: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH-ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, KOREKTA

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Finansowy
Komórka
Opis sprawy
Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
wypełniony druk dotyczący deklaracji na podatek od nieruchomości, druk dostępny w Urzędzie Gminy Poraj
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 - biuro podawcze
Termin i sposób załatwienia
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy osoby prawne składają bez wezwania do 31 stycznia roku podatkowego.
2. Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub obiektu, zmiany powierzchni użytkowej itp.) wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednak okolicznością tą jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.
4. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
5. Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach do 15- go dnia każdego miesiąca roku podatkowego.
Opłaty
nie pobiera się
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
- ustawa z dnia 29.08.1997 r.Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.),
- uchwała nr 196/XXVIII/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
- uchwała nr 191/XXXV/2009 z dnia 21.11.2009 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok.
- uchwała nr 194/XXXIV/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
-uchwała nr 197/XXVIII/2012 z dnia 20.11.2012 r Rady Gminy Poraj w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
-uchwała nr 89/XV/2011 Rady Gminy Poraj z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Tryb odwoławczy
odwołanie od decyzji określającej (lub zmieniającej) wysokość podatku od nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Poraju w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Poraj wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania podatkowego
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij