Procedura: UZYSKANIE ZGODY NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO LUB PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Komórka
Opis sprawy
UZYSKANIE ZGODY NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO LUB PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ.
Kogo dotyczy
Inwestora
Wymagane dokumenty
- wniosek,
- mapa sytuacyjno- wysokościowa z naniesioną propozycją zjazdu,
- mapa ewidencyjna,
- informację o przeznaczeniu działki,
- kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21, Biuro Podawcze.
Termin i sposób załatwienia
termin: do 30 dni.
Opłaty
- zjazd indywidualny- bez opłat; - zjazd publiczny – opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zmianami ).
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz.267 ),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r, poz. 1282 z późn. zmianami),
- ustawa z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami ).
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie za pośrednictwem organu - 14 dni.
Inne informacje
Uzyskanie zgody zarządcy drogi nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę zjazdu, które powinno być uzyskiwane w trybie i na zasadach określonych w prawie budowlanym ( pozwolenie na budowę ).
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij