Procedura: UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PORAJ

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Komórka
Opis sprawy
Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poraj.
Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poraj.
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Poraj;
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21, 42- 360 Poraj, Biuro obsługi interesanta ( parter )
Termin i sposób załatwienia
1) Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej
2) Termin załatwienia:
- 7 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej: 1) - 50 zł opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pomiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- na podstawie cz. I, kol. 2, ust. 36, pkt 9a oraz kol. 3 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zmianami ), - 50% stawek określonych od wpisu tj.: 25 zł w przypadku rozszerzenia zakresu działalnościna podstawie cz. I, kol. 2, ust. 36, pkt 9a oraz ust. 37, kol. 2, ust. 37, pkt 1 oraz kol. 3 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zmianami )
Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zmianami).
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zmianami).
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zmianami).
4) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity: Dz.U.z 2015 r., poz. 584 z późn. zmianami )
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie z pośrednictwem Wójta Gminy Poraj- 14 dni.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij