Procedura: UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH ORAZ ICH CZĘŚCI NA TERENIE GMINY PORAJ

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Komórka
Opis sprawy
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części na terenie Gminy Poraj.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części na terenie Gminy Poraj;
2) inne dokumenty zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 364(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zwierząt przed bezdomnością oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części na terenie Gminy Poraj ( publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r., poz. 2083 ) zmienionej Uchwałą Nr 380(LI)14 Rady Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 r., (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r., poz. 4047 ).
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21, 42- 360 Poraj, Biuro obsługi interesanta ( parter ).
Termin i sposób załatwienia
1) Wydanie decyzji.
2) Termin załatwienia:
- do 1 miesiąca;
- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Opłaty
Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia: 1) wykonywanie działalności gospodarczej- 616 zł .
Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmianami).
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami).
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zmianami).
4) Uchwała Nr 364(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zwierząt przed bezdomnością oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części na terenie Gminy Poraj (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r., poz. 2083) zmieniona Uchwałą Nr 380(LI)14 Rady Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 r. (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r., poz. 4047).
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie z pośrednictwem Wójta Gminy Poraj- 14 dni.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij