Procedura: ZGŁ0SZENIE URODZENIA DZIECKA

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Urząd Stanu Cywilnego
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- karta statystyczna urodzenia nowordka, wydana przez służbę zdrowia,
- dowody osobiste rodziców dziecka,
- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka
Miejsce składania pism
Jolanta Dudek zastępca kierownika USC pok. Nr 11 4, tel. (34) 366 85 81
Termin i sposób załatwienia
termin: niezwłocznie, po złożeniu podania.
sposób załatwienia: wydanie 3-ch odpisów skróconych aktów urodzenia.
Opłaty
nie pobiera się
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 z poź. zm.),
- ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego art. 38-41(Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z 2004r. ze zm.),
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). ze zmianami
Tryb odwoławczy
nie dotyczy
Inne informacje
1. Zgłoszenie urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 14 dni od dnia urodzenia dziecka.
2. Po sporządzeniu aktu wydaje się 3 odpisy skrócone aktu urodzenia bezpłatnie, za dodatkowe odpisy (powyżej 3-ch) pobiera się opłatę w wys. 22 zł. za opis zupełny pobiera się opłatę w wys. 33 zł.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij