Procedura: UCHYLENIE CZYNNOŚCI MATERIALNO – TECHNICZNEJ ZAMELDOWANIA

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Ewidencja Ludności
Komórka
Opis sprawy
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE UCHYLENIA CZYNNOŚCI MATERIALNO – TECHNICZNEJ ZAMELDOWANIA
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek.

Do wglądu:
- dowód osobisty,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu wydania decyzji.
Miejsce składania pism
Ewidencja Ludności Nr pokoju 113 Nr telefonu 34 366-85-82 Osoba do kontaktu : Ilona Hadzińska
Termin i sposób załatwienia
1 miesiąc
2 miesiące / w sprawach szczególnie skomplikowanych /
Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł z tytułu wydania decyzji wniesienia na kont Urzędu Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 52 1930 1321 2004 0001 3000 0009
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych / t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z póżn. zm. /.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego / t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. /.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / t. j Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z poź. zm. /.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Inne informacje
Przesłanki uzasadniające uchylenie czynności materialno – technicznej to:
Nie zamieszkanie pod określonym adresem w chwili dokonania czynności rejestracyjnych związanych z zameldowaniem.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij