Procedura: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH- ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, KOREKTA

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Finansowy
Komórka
Opis sprawy
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
wypełniony druk dotyczący informacji w sprawie podatku od nieruchomości druk dostępny w Urzędzie Gminy Poraj
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21 - biuro podawcze
Termin i sposób załatwienia
1. W przypadku powstania, wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub obiektu, zmiany powierzchni użytkowej, itp.) informację na wyżej wymienionym formularzu należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia takiej okoliczności.
2. Wójt Gminy Porajustala w drodze decyzji wymiar podatku od nieruchomości.
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednak okolicznością tą jest istnienie budowli albo budynku lub jego części , obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.
4. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniejące ten obowiązek.
5. Podatek od nieruchomości płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Opłaty
nie pobiera się
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),
-uchwała nr 197/XXVIII/2012 z dnia 20.11.2012 r Rady Gminy Poraj w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
- uchwała nr 196/XXVIII/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
-uchwała nr 89/XV/2011 Rady Gminy Poraj z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Tryb odwoławczy
odwołanie od decyzji ustalającej (lub zmieniającej) wysokość podatku od nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Skoki w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij