Procedura: WYDANIE ZEZWOLEŃ JEDNORAZOWYCH NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
GKRPA Koncesje
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
-wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
-stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców)
Miejsce składania pism
Danuta Michalczyk – inspektor , pok. 104 tel. (34) 366-85-84 lub Sekretariat Urzędu Gminy Poraj pok. 216 I piętro.
Termin i sposób załatwienia
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni.
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych można odebrać osobiście po uprzednim uiszczeniu opłaty.
Opłaty
Opłata za jednorazowe zezwolenie w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególnego rodzaje zezwoleń : 43,75 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa 43,75 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) 175 zł za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu. Opłatę można wnieść gotówką w kasie Urzędu pokój nr 101 ( parter) w godzinach od 7:00 do 14:30 lub przelewam na konto BPS O/Częstochowa Filia w Poraju 52 1930 1321 2004 0001 3000 0009
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego- tekst jednolity ( Dz. U. z 2000 r. nr 98. poz. 1071 z późn. zm ),
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - tekst jednolity ( Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z póź. zam, ) .
Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj, do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 216 I piętro.
Złożenie odwołania jest zwolnione z opłaty skarbowej na podst. Ust. 53 Części I Załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij