Procedura: UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU/SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Urząd Stanu Cywilnego
Komórka
Opis sprawy
Uzupełnienie treści/sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wniosek o uzupełnienie treści/sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,
- załącznik: dokument stanowiący podstawę do sprostowania określnony przez pracownika USC.
Miejsce składania pism
Alicja Michalczyk zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pok. nr 119, tel. (34) 366 85 76
Termin i sposób załatwienia
termin: maksymalnie 1 miesiąc od daty wpływu wniosku
sposób załatwiania: wydanie decyzji administracyjnej
Opłaty
- za wydaną decyzję: 39,00 zł
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego art. 28, 36 (Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z 2004r. ze zm.),
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).ze zmianami
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC.
Inne informacje
Właściwy do wydania decyzji o sprostowaniu błędu pisarskiego jest kierownik USC miejsca sporządzenia aktu, który ma podlegać sprostowaniu. Podstawą sprostowania jest odpis zupełny wcześniej sporządzonego aktu stanu cywilnego (np. podstawa sprostowania aktu małżeńskiego)
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij