Procedura: PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, KOREKTA

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Finansowy
Komórka
Opis sprawy
Podatek rolny od osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wypełniony druk dotyczący deklaracji w sprawie podatku rolnego. Druk dostępny w Urzędzie Gminy Poraj
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 Sekretariat pokój nr 216
Termin i sposób załatwienia
1. Deklaracja na podatek rolny na dany rok podatkowy osoby prawne składają bez wezwania do 15 stycznia roku podatkowego.
2. Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów, zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż rolnicza, zaprzestanie działalności i przywrócenie działalności rolniczej).
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
4. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
5. Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Opłaty
Nie pobiera się
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.),
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),
-uchwała nr 89/XV/2011 Rady Gminy Poraj z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji ustalającej (lub zmieniającej) wysokość podatku wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Inne informacje
W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy Poraj wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatku rolnym
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij