Procedura: PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, KOREKTA

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Finansowy
Komórka
Opis sprawy
Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
wypełniony druk dotyczący informacji w sprawie podatku rolnego, druk dostępny w Urzędzie Gminy Poraj
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 - biuro podawcze
Termin i sposób załatwienia
1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego (kupno gospodarstwa rolnego), wygaśnięcia obowiązku podatkowego (sprzedaż gospodarstwa) lub zaistnienia zmian (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów, zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie działalności rolniczej) informację na wyżej wymienionym formularzu należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej okoliczności.
2. Wójt Gminy Poraj w drodze decyzji ustala wymiar podatku rolnego.
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
4.Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
5. Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Opłaty
nie pobiera się
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
- ustawa z dnia 29.08.1997 r.Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.),
-uchwała nr 89/XV/2011 Rady Gminy Poraj z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Tryb odwoławczy
odwołanie od decyzji ustalającej (zmieniającej) wymiar podatku rolnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj w terminie 14 dni od daty doręczenie decyzji
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij