Procedura: ZEZWOLENIE NA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Komórka
Opis sprawy
Zezwolenie na organizację imprezy masowej
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
do odręcznego wniosku należy dołączyć:
- opinię właściwych miejscowo komendantów powiatowych (Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego). które muszą zawierać wszyskie informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,
- opinię właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego,
- graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
- oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenie się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych
- oznaczenia punktów pomocy medycznej, punktów czerpania wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych
- oznaczenie lokazlizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu
- informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitarnych
- regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
- program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępinienia ich uczestnikom imprezy masowej,
- informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą byc obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik-co najmniej 10 porządkowych na następne 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecnie na imprezie masowej i co najmniej 3 porządkowych na każde nastepne 100 osób,
- wskazanie osoby reprezezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa),
- pisemna instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
- szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
- polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych na które wstęp jest odpłatny,
- pisemna zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
Miejsce składania pism
Anna Trąbska pok. Nr 111 (34) 314 52 51
Termin i sposób załatwienia
termin: 7 dni
sposób załatwiania: decyzja administracyjna
Opłaty
- za decyzję 10 zł
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 22.08.1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 120 poz. 1298 z dnia 29.09.2001 r. ze zmianami),
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami),
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz.U. Nr 225, poz. 1635).
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem organu - 14 dni.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij