Procedura: PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, KOREKTA

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Finansowy
Komórka
Opis sprawy
Podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
wypełniony druk dotyczący informacji w sprawie podatku leśnego druk dostępny w Urzędzie Gminy Poraj
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 - biuiro podawcze
Termin i sposób załatwienia
1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego (kupno terenu leśnego), wygaśnięcia obowiązku podatkowego (sprzedaż terenu leśnego) lub zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności niż leśna, zaprzestania tej działalności, informację na wyżej wymienionym formularzu należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia takiej okoliczności.
2. Wójt Gminy Poraj ustala w drodze decyzji wymiar podatku leśnego.
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
4. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca,w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
5. Podatek leśny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Opłaty
nie pobiera się
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.),
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),
-komunikat Prezesa GUS z 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (M.P. Nr 69, poz. 896),
-uchwała nr 89/XV/2011 Rady Gminy Poraj z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Tryb odwoławczy
odwołanie od decyzji ustalającej (zmieniającej) wysokość zobowiązania w podatku leśnym wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij