Procedura: WYDANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Urząd Stanu Cywilnego
Komórka
Opis sprawy
Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Miejsce składania pism
Jolanta Dudek zastępca kierownika USC pok. nr 114, tel. (34) 366 85 81
Termin i sposób załatwienia
termin: w chwili złożenia wniosku
sposób załatwienia: wydanie odpisów z aktu stanu cywilnego
Opłaty
- za odpis skrócony aktu: 22 zł - za odpis zupełny: 33 zł - za wielojezyczny odpis skrócony 22 zł
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego art. 10, 83 pkt. 1 i 2 (Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z 2004r. ze zm.),
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).ze zmianami
-Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U z 2000 r. nr 98 poz.1071 ze zmianami.
-Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8.09.1976r. dotycząca wydawania wielojezycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. nr 166, poz. 1735)
Tryb odwoławczy
nie dotyczy
Inne informacje
Do otrzymania odpisów z aktu stanu cywilnego uprawnieni są:
- osoba, której akt dotyczy,
- wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy,
- sąd i inne organy państwowe,
- inne osoby, które wykażą interes prawny.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij