Procedura: WNIOSEK o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Kogo dotyczy
Przedsiębiorca
Wymagane dokumenty
dokumenty wymagane na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz 1399 z późn. zmianami ) oraz § 5 Uchwały Nr 223/XLI/2010 Rady Gminy Poraj z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( publikacja: Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 150, poz. 2458 ) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z cz. III, poz. 42, kol. 3 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zmianami ).
Miejsce składania pism
Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21, Biuro Podawcze.
Termin i sposób załatwienia
termin: do 30 dni.
sposób załatwienia: decyzja administracyjna
Opłaty
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmianami);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r, poz. 1282 z późn. zmianami);
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z poźn. Zmianami );
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 299 );
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów ascenizacyjnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617 );
- Uchwała Nr 223/XLI/2010 Rady Gminy Poraj z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( publikacja: Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2010 r., Nr 150, poz. 2458 ).
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie za pośrednictwem organu - 14 dni.
Inne informacje
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij